training volgen of werk uitbesteden?

Subsidie-mogelijkheden

Is jouw bedrijf gevestigd in een gemeente in de Regio Zwolle en kom je in aanmerking voor de NOW of TOZO regeling? Dan wordt 50% tot zelfs 100% van de kosten voor om- of bijscholing vergoed. Regio Zwolle is een samenwerking tussen 19 regiogemeenten, 4 provincies, het Rijk, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV Werkbedrijf en onderwijs.

Upgrade Jezelf helpt ZZP-ers en werkgevers om te investeren in (toekomstige) werknemers en biedt een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Wij helpen je graag met de aanvraag van de subsidie.

NL Leert door

Er zijn veel werknemers, werkzoekenden en ZZP’ers die door de coronacrisis worden geraakt. Speciaal voor deze mensen stelt de overheid €95 miljoen beschikbaar voor ontwikkeladvies, om- en bijscholing: crisisprogramma NL leert door.

Kwaliteitsgarantie

Wij hechten grote waarde aan kwaliteit en meten dit doorlopend. Wij hebben daarom ook het lidmaatschap van het NRTO aangevraagd. Wij onderschrijven de gedragsregels van de NRTO en zodra het lidmaatschap een feit is zullen de Algemene voorwaarden voor trainingen van het NRTO van toepassing worden.

annulering

Wordt de subsidie niet toegewezen, dan kan de aanmelding voor de workshop of training bij Platform 9 kosteloos geannuleerd worden.

Regio Zwolle