Privacyverklaring

Privacyverklaring Platform 9

Platform 9 BV gevestigd aan Rieteweg 17, 8041 AJ Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.platform9.nl

Rieteweg 17

8041 AJ Zwolle

Trea ten Kate is de Functionaris Gegevensbescherming  en is te bereiken via trea@platform9.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken onderstaande persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

          Voor- en achternaam

          Adresgegevens

          Telefoonnummer

          E-mailadres

          IP-adres

          Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

          Gegevens over jouw activiteiten op onze website

          Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via trea@tenkatecommunicatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Fotografie

Wij bieden in onze trainingen een professionele fotoshoot aan. Deze fotoshoot vindt alleen plaats als je daar opdracht voor gegeven hebt en de foto’s komen in jouw eigendom. Platform 9 zal alleen in overleg met jou een foto plaatsen op de platform9.nl website.

Tijdens trainingen of evenementen wordt je erop geattendeerd dat er foto’s gemaakt kunnen worden. Heb je daar bezwaar tegen, dan kan je dat melden tijdens de bijeenkomst.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

          De uitvoering van de overeenkomst en het verlenen van diensten

          Om je te informeren over andere producten en diensten van Platform 9

          Het afhandelen van jouw betaling

          Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en/of mailing

          Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

          Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

          Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

          Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

          Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken persoonsgegevens aan Platform 9 Partners als je je aan hebt gemeld voor een training of workshop van een Platform 9 Partner. Verder verstrekken wij persoonsgegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies om je te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor je gemakkelijker te maken. Wij kunnen informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze website op je harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar trea@tenkatecommunicatie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je hebt de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met trea@tenkatecommunicatie.nl.

Links naar websites

Op onze site staan hyperlinks naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.