Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden Platform 9

Platform 9 B.V. is ontwikkeld door en eigendom van Trea ten Kate en Helga de Boer. Wij hechten grote waarde aan kwaliteit en meten dit doorlopend. Wij hebben daarom ook het lidmaatschap van het NRTO aangevraagd. Wij onderschrijven de gedragsregels van de NRTO en zodra het lidmaatschap een feit is zullen de Algemene voorwaarden voor trainingen van het NRTO van toepassing worden.

Platform 9 B.V.  hanteert 2 soorten algemene voorwaarden:

1. Trainingen
Algemene voorwaarden Platform 9
Door je aan te melden geef je aan met de leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Alle workshops en trainingen vinden plaats onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Platform 9 behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2. Diensten

Voor diensten gelden de algemene voorwaarden van de partner die de dienst levert. Vraag bij offerte en opdracht altijd om een kopie van deze voorwaarden.

Overige bepalingen

Betalingen

De deelnemer betaalt bij aanmelding het gehele bedrag via Ideal en ontvangt hiervan een factuur of kiest ervoor om een factuur te ontvangen en betaalt deze binnen 7 werkdagen.

Heb je een kortingscode, dan moet je deze tijdens het betalingsproces invoeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren

Klachten

Heb je een klacht? Neem dan contact op met Trea ten Kate of Helga de Boer en wij doen ons best om het probleem samen met je op te lossen.
Het indienen van een klacht ontslaat je niet van de betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid

Platform 9 en partners aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of training.

Geheimhouding en auteursrecht

De workshops en trainingen, het materiaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

8.2 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van mededeelnemers tijdens een workshop of training ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Privacy

Op de online leeromgeving geldt de verwerkersovereenkomst van  Anewspring

Onze eigen privacy verklaring vind je op deze site

Overig

Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of training, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen en te weigeren voor volgende trainingen of workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Trea ten Kate of Helga de Boer via info@platform9.nl.