Algemene voorwaarden Platform 9

Platform 9 is ontwikkeld door en eigendom van Trea ten Kate en Helga de Boer. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan een training of workshop van Platform 9. Lees deze door voordat je je aanmeldt. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen en workshops van Platform 9.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de diensten. Diensten worden aangeboden door de Platform 9 Partners en hierop zijn de algemene voorwaarden van toepassing van de betreffende Platform 9 Partner.

1.3 Een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training of workshop van Platform 9 komt tot stand door aanmelding via de website en het verstrekken van een bewijs van inschrijving Platform 9.

  1. Inschrijving

2.1 Alle workshops en trainingen vinden plaats onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 Platform 9 behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na aanmelding ontvang je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail. Je inschrijving is definitief na betaling. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per workshop en training zijn er slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop of training vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

2.5 Bij aanmelding kies je ervoor om direct te betalen via Ideal, waarmee je inschrijving direct definitief is, of via een factuur. Na betaling van de factuur is je inschrijving defintief.

2.6 Als een workshop of training vol zit, kun je mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘reservelijst workshop [titel workshop]’. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Als er een plek vrijkomt nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

2.7 Door de aanmelding verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

  1. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden moet via e-mail naar info@platform9.nl Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op voor overleg.

3.2 Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het betaalde bedrag terug minus € 10 administratiekosten of boeken wij je aanmelding om naar een datum naar keus. Bij afmelding tussen 30 tot 7 dagen voor aanvang krijg je 50% van het betaalde bedrag terug of boeken wij je aanmelding om naar een datum naar keus. Bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang krijg je geen geld terug en wordt je aanmelding niet omgeboekt. Bij het niet verschijnen wordt geen geld teruggeboekt.

3.4 Kan je zelf niet komen, dan mag je ook voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even via e-mail.

  1. Annulering/verplaatsing door Platform 9

4.1 Platform 9 en de partners zijn gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of training te annuleren. Je krijgt hiervan uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang bericht. Je hebt dan de mogelijkheid in overleg je deelname kosteloos te verplaatsen of te annuleren.

4.2 Platform 9 en de partners zijn gerechtigd bij ziekte vervanging te regelen of de workshop of training te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de betaalde kosten worden terugbetaald.

  1. Betaling

5.1 De deelnemer betaalt bij aanmelding het gehele bedrag via Ideal en ontvangt hiervan een factuur of kiest ervoor om een factuur te ontvangen en betaalt deze binnen 7 werkdagen.

5.2 Heb je een kortingscode, dan moet je deze tijdens het betalingsproces invoeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

  1. Klachten

6.1 Heb je een klacht? Neem dan contact op met Trea ten Kate of Helga de Boer en wij doen ons best om het probleem samen met je op te lossen.

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat je niet van de betalingsverplichting.

  1. Aansprakelijkheid

7.1 Platform 9 en partners aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of training.

  1. Geheimhouding

8.1 De workshops en trainingen, het materiaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

8.2 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van mededeelnemers tijdens een workshop of training ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

  1. Overig

9.1 Platform 9 en partners behouden altijd het recht om de workshop of training inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of training, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen en te weigeren voor volgende trainingen of workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Trea ten Kate of Helga de Boer via info@platform9.nl